Official archive:
Bonifratrzy, Nowogródek (Duch Święty), Дело о взыскании с имения кн. Сапеги долга 900 зл. в пользу Новогрудского бонифратерского м-ря / Sprawa o odzyskanie z mienia ks. Sapiehy długu 900 zł. na rzecz klasztoru bonifratrów w Nowogródku, 1833 r.

Introduced: 15.04.2016 15:24 | Last update: 06.05.2016 10:59 | Author of description: Piotr Piętkowski

Applies to

Type: dotyczące konkretnego klasztoru

Basic information

Title: Дело о взыскании с имения кн. Сапеги долга 900 зл. в пользу Новогрудского бонифратерского м-ря / Sprawa o odzyskanie z mienia ks. Sapiehy długu 900 zł. na rzecz klasztoru bonifratrów w Nowogródku

Date: 1833 r.

Language: rosyjski

Fonds: Fond 1, opis 4

Call number: 179/167

Current location: Narodowe Archiwum Historyczne Białorusi w Grodnie