Official archive:
Pijarzy, Lida (św. Józefa Kalasancjusza), Дело об отдании в арендное содержание имения пом. Александровича пом. Гржимайло погашения долга в сумме 4000 зл. в пользу Лидского м-ря пияров / Sprawa o oddanie w dzierżawę mienia dworzanina Aleksandrowicza dworzaninowi Grzymajło w celu oddłużenia na kwotę 4000 złotych względem klasztoru pijarów w Lidzie, 1824 r.

Introduced: 15.04.2016 15:24 | Last update: 06.05.2016 10:59 | Author of description: Piotr Piętkowski

Applies to

Type: dotyczące konkretnego klasztoru

Basic information

Title: Дело об отдании в арендное содержание имения пом. Александровича пом. Гржимайло погашения долга в сумме 4000 зл. в пользу Лидского м-ря пияров / Sprawa o oddanie w dzierżawę mienia dworzanina Aleksandrowicza dworzaninowi Grzymajło w celu oddłużenia na kwotę 4000 złotych względem klasztoru pijarów w Lidzie

Date: 1824 r.

Language: rosyjski

Fonds: Fond 1, opis 2

Call number: 72/966

Current location: Narodowe Archiwum Historyczne Białorusi w Grodnie