Official archive:
Pijarzy, Szczuczyn (Litewski) (św. Jerzy), Отношение 2-го департамента Министерственных имуществ о выдаче Шучинскому крестьянину Рубцевичу, пенсии назначенной духовным начальством Шучинского римско-кат. м-ря / Odniesienie 2-go departamentu mienia państwowego o wydanie szczucińskiemu chlopowi Rubcewiczowi, emerytury ustalonej przez duchownych rzymsko-katolickiego klasztoru w Szczuczynie, 1842 r.

Introduced: 15.04.2016 15:24 | Last update: 06.05.2016 10:59 | Author of description: Piotr Piętkowski

Applies to

Type: dotyczące konkretnego klasztoru

Basic information

Title: Отношение 2-го департамента Министерственных имуществ о выдаче Шучинскому крестьянину Рубцевичу, пенсии назначенной духовным начальством Шучинского римско-кат. м-ря / Odniesienie 2-go departamentu mienia państwowego o wydanie szczucińskiemu chlopowi Rubcewiczowi, emerytury ustalonej przez duchownych rzymsko-katolickiego klasztoru w Szczuczynie

Date: 1842 r.

Language: rosyjski

Fonds: Fond 1, opis 33

Call number: 2218/75

Current location: Narodowe Archiwum Historyczne Białorusi w Grodnie