Official archive:
Trynitarze, Orsza (Trójca Święta), Дело о взыскании денег с монахов Оршанских тринитарского и бернардинского м-рей за взятые ими продукты и напитки у разных лиц / Sprawa o odzyskanie pieniędzy od mnichów orszańskich trynitarzy i bernardynów za otrzymane przez nich produkty i napoje od różnych osób, 1832 r.

Introduced: 27.04.2016 10:51 | Last update: 27.04.2016 10:51 | Author of description: Piotr Piętkowski

Applies to

Type: dotyczące konkretnego klasztoru

Basic information

Title: Дело о взыскании денег с монахов Оршанских тринитарского и бернардинского м-рей за взятые ими продукты и напитки у разных лиц / Sprawa o odzyskanie pieniędzy od mnichów orszańskich trynitarzy i bernardynów za otrzymane przez nich produkty i napoje od różnych osób

Date: 1832 r.

Language: rosyjski

Fonds: Fond 1297, Kancelaria generał-gubernatora witebskiego, mohylewskiego i smoleńskiego, t. 3

Call number: 130/6114

Current location: Białoruskie Archiwum Historyczne w Mińsku