Official archive:
Dominikanie, Uszacz (św. Hieronima), Дело об упразднении Ушачского доминиканского и Селицкого бернардинского м-рей Лепельского у. / Sprawa o zniesieniu klasztorów: uszackiego dominikańskiego i sieliszckiego bernardynów w powiecie lepeljskim, 1832 r.

Introduced: 27.04.2016 10:51 | Last update: 27.04.2016 10:51 | Author of description: Piotr Piętkowski

Applies to

Type: dotyczące konkretnego klasztoru

Basic information

Title: Дело об упразднении Ушачского доминиканского и Селицкого бернардинского м-рей Лепельского у. / Sprawa o zniesieniu klasztorów: uszackiego dominikańskiego i sieliszckiego bernardynów w powiecie lepeljskim

Date: 1832 r.

Leaves / pages: 232

Language: rosyjski

Fonds: Fond 1430, Kancelaria witebskiego miejskiego gubernatora, t. 2

Call number: 1443/3690

Current location: Białoruskie Archiwum Historyczne w Mińsku