Official archive:
Trynitarze, Witebsk (Podwyższenie Świętego Krzyża), Дело о представлении списков монахов Витебского бернардинского, доминиканского и тринитарного м-рей и о передаче м-рей в административное управление / Sprawa o przedstawienie spisów mnichów klasztorów witebskich: bernardynów, dominikanów i trynitarzy oraz o przekazaniu klasztorów pod administację państwową, 1833 r.

Introduced: 27.04.2016 10:51 | Last update: 27.04.2016 10:51 | Author of description: Piotr Piętkowski

Applies to

Type: dotyczące konkretnego klasztoru

Basic information

Title: Дело о представлении списков монахов Витебского бернардинского, доминиканского и тринитарного м-рей и о передаче м-рей в административное управление / Sprawa o przedstawienie spisów mnichów klasztorów witebskich: bernardynów, dominikanów i trynitarzy oraz o przekazaniu klasztorów pod administację państwową

Date: 1833 r.

Leaves / pages: 60

Language: rosyjski

Fonds: Fond 1430, Kancelaria witebskiego miejskiego gubernatora, t. 2

Call number: 1445/3722

Current location: Białoruskie Archiwum Historyczne w Mińsku