Official archive:
Dominikanie, Agłona (Wniebowzięcie NMP), Дело по рапортам должностных лиц об исполнении Аглонского м-ря всех распоряжений правительства, о пожарах в г. Динабурге, об уничтожении старого почтового тракта от. г. Себежа до г. Невеля и др. / Sprawa na wniosek właściwych urzędników o wykonaniu w klasztorze agłońskim wszystkich zarządzeń rządowych, o pożarach w mieście Dynaburgu, o likwidacji starego pocztowego połączenia od miasta Siebież do miasta Niewiel i innych, 1878 r.

Introduced: 27.04.2016 10:51 | Last update: 27.04.2016 10:51 | Author of description: Piotr Piętkowski

Applies to

Type: dotyczące konkretnego klasztoru

Basic information

Title: Дело по рапортам должностных лиц об исполнении Аглонского м-ря всех распоряжений правительства, о пожарах в г. Динабурге, об уничтожении старого почтового тракта от. г. Себежа до г. Невеля и др. / Sprawa na wniosek właściwych urzędników o wykonaniu w klasztorze agłońskim wszystkich zarządzeń rządowych, o pożarach w mieście Dynaburgu, o likwidacji starego pocztowego połączenia od miasta Siebież do miasta Niewiel i innych

Date: 1878 r.

Language: rosyjski

Fonds: Fond 1430, Kancelaria witebskiego miejskiego gubernatora, t. 17

Call number: 2515/36296

Current location: Białoruskie Archiwum Historyczne w Mińsku