Official archive:
Dominikanie, Agłona (Wniebowzięcie NMP), Дело по уведомлению Денартамента духовных дел о зачислении в штат Аглонского доминиканского м-ря монаха И. Саковича / Sprawa o powiadomieniu departamentu wyznań religijnych o zaliczeniu w poczet klasztoru dominikanów w Agłonie mnicha I. Sakowicza, 1885 r.

Introduced: 27.04.2016 10:51 | Last update: 27.04.2016 10:51 | Author of description: Piotr Piętkowski

Applies to

Type: dotyczące konkretnego klasztoru

Basic information

Title: Дело по уведомлению Денартамента духовных дел о зачислении в штат Аглонского доминиканского м-ря монаха И. Саковича / Sprawa o powiadomieniu departamentu wyznań religijnych o zaliczeniu w poczet klasztoru dominikanów w Agłonie mnicha I. Sakowicza

Date: 1885 r.

Language: rosyjski

Fonds: Fond 1430, Kancelaria witebskiego miejskiego gubernatora, t. 18

Call number: 2610/38162

Current location: Białoruskie Archiwum Historyczne w Mińsku