Official archive:
Dominikanie, Agłona (Wniebowzięcie NMP), Дело по предписанию Департамента духовных дел МВД о заключении в Аглонский м-рь настоятеля Логойского костела кс. Б. Липинского за вредное полит. вляиние на прихожан / Sprawa w związku z pismem departamentu spraw religijnych ministerstwa spraw wewnętrznych dotycząca umieszczenia w klasztorze agłońskim opata z łogojskiego kościoła ks. B. Lipińskiego za szkodliwy wpływ na wiernych, 1885 r.

Introduced: 27.04.2016 10:51 | Last update: 27.04.2016 10:51 | Author of description: Piotr Piętkowski

Applies to

Type: dotyczące konkretnego klasztoru

Basic information

Title: Дело по предписанию Департамента духовных дел МВД о заключении в Аглонский м-рь настоятеля Логойского костела кс. Б. Липинского за вредное полит. вляиние на прихожан / Sprawa w związku z pismem departamentu spraw religijnych ministerstwa spraw wewnętrznych dotycząca umieszczenia w klasztorze agłońskim opata z łogojskiego kościoła ks. B. Lipińskiego za szkodliwy wpływ na wiernych

Date: 1885 r.

Language: rosyjski

Fonds: Fond 1430, Kancelaria witebskiego miejskiego gubernatora, t. 18

Call number: 2617/38524

Current location: Białoruskie Archiwum Historyczne w Mińsku