Official archive:
Dominikanie, Agłona (Wniebowzięcie NMP), Дело по прошению дворянки М. Оболевич о перечислении ее детей из Псковского к Молновскому римско-кат. приходу Люцинского у. / Sprawa na prośbę dworzanki M. Obolewicz o przepisanie jej dzieci z pskowskiej do mołnowskiej rzymsko-katolickiej parafii w powiecie lucińskim, 1889 r.

Introduced: 27.04.2016 10:51 | Last update: 27.04.2016 10:51 | Author of description: Piotr Piętkowski

Applies to

Type: dotyczące konkretnego klasztoru

Basic information

Title: Дело по прошению дворянки М. Оболевич о перечислении ее детей из Псковского к Молновскому римско-кат. приходу Люцинского у. / Sprawa na prośbę dworzanki M. Obolewicz o przepisanie jej dzieci z pskowskiej do mołnowskiej rzymsko-katolickiej parafii w powiecie lucińskim

Date: 1889 r.

Language: rosyjski

Fonds: Fond 1430, Kancelaria witebskiego miejskiego gubernatora, t. 19

Call number: 2718/40018

Current location: Białoruskie Archiwum Historyczne w Mińsku

Remarks:

Zaliczone w inwentarzu do materiałów ogólnych nt. kasat.