Official archive:
Misjonarze, Krasław (św. Ludwika Króla), Дело по отношению МВД о доставлении сведений о священнике Креславского миссионерского м-ря Ролевиче, назначенном в Екатеринославскую губ. / Sprawa na wniosek ministerstwa spraw wewnętrznych o dostarczenie informacji o zakonniku klasztoru misjonarzy w Krasławie Rolewiczu, wyznaczonego do gubernii jekatierinosławskiej, 1832 r.

Introduced: 27.04.2016 10:51 | Last update: 27.04.2016 10:51

Applies to

Type: dotyczące konkretnego klasztoru

Basic information

Title: Дело по отношению МВД о доставлении сведений о священнике Креславского миссионерского м-ря Ролевиче, назначенном в Екатеринославскую губ. / Sprawa na wniosek ministerstwa spraw wewnętrznych o dostarczenie informacji o zakonniku klasztoru misjonarzy w Krasławie Rolewiczu, wyznaczonego do gubernii jekatierinosławskiej

Date: 1832 r.

Language: rosyjski

Fonds: Fond 1297, Kancelaria generał-gubernatora witebskiego, mohylewskiego i smoleńskiego, t. 3

Call number: 136/6163

Current location: Białoruskie Archiwum Historyczne w Mińsku