Official archive:
Misjonarze, Krasław (św. Ludwika Króla), Дело о секретном наблюдении за служителями м-рей миссионерского ордена в местечках Освее, Замощинах и Креславке / Sprawa o tajnym monitoraniu zakonników misjonarzy w miasteczkach: Ośwej, Zamoszcze i Krasławie, 1832 r.

Introduced: 27.04.2016 10:51 | Last update: 27.04.2016 10:51

Applies to

Type: dotyczące konkretnego klasztoru

Basic information

Title: Дело о секретном наблюдении за служителями м-рей миссионерского ордена в местечках Освее, Замощинах и Креславке / Sprawa o tajnym monitoraniu zakonników misjonarzy w miasteczkach: Ośwej, Zamoszcze i Krasławie

Date: 1832 r.

Leaves / pages: 19

Language: rosyjski

Fonds: Fond 1430, Kancelaria witebskiego miejskiego gubernatora, t. 2

Call number: 1440/3686

Current location: Białoruskie Archiwum Historyczne w Mińsku