Official archive:
Pijarzy, Lubieszów (Nowy Dolsk), Дело о закрытии Любешевского пиарского м-ря и преобразовании его в православную церковь / Sprawa o zamknięciu klasztoru pijarów w Lubieszewie i przekształceniu go na cerkiew prawosławną, 1852 r.

Introduced: 27.04.2016 10:51 | Last update: 27.04.2016 10:51

Applies to

Type: dotyczące konkretnego klasztoru

Basic information

Title: Дело о закрытии Любешевского пиарского м-ря и преобразовании его в православную церковь / Sprawa o zamknięciu klasztoru pijarów w Lubieszewie i przekształceniu go na cerkiew prawosławną

Date: 1852 r.

Leaves / pages: 333

Language: rosyjski

Fonds: Fond 295, Kancelaria mińskiego miejskiego gubernatora, t. 1

Call number: 849/1222

Current location: Białoruskie Archiwum Historyczne w Mińsku