Official archive:
Pijarzy, Połock, Дело о назначении военного караула для сбережения зданий и имущества бывшего Полоцкого пиарского м-ря / Sprawa o wyznaczeniu wojskowej straży w celu ochrony zabudowań i majątku dawnego klasztoru pijarów w Połocku, 1830 r.

Introduced: 27.04.2016 10:51 | Last update: 27.04.2016 10:51

Applies to

Type: dotyczące konkretnego klasztoru

Monastery: Pijarzy, Połock

Basic information

Title: Дело о назначении военного караула для сбережения зданий и имущества бывшего Полоцкого пиарского м-ря / Sprawa o wyznaczeniu wojskowej straży w celu ochrony zabudowań i majątku dawnego klasztoru pijarów w Połocku

Date: 1830 r.

Language: rosyjski

Fonds: Fond 1297, Kancelaria generał-gubernatora witebskiego, mohylewskiego i smoleńskiego, t. 2

Call number: 73/4595

Current location: Białoruskie Archiwum Historyczne w Mińsku