Official archive:
Jezuici, Tyniec, Buka łąka: w dobrach klasztoru tynieckiego w Opatkowicach

Introduced: 04.05.2016 12:26 | Last update: 04.05.2016 12:26 | Author of description: Piotr Piętkowski

Applies to

Type: dotyczące konkretnego klasztoru

Monastery: Jezuici, Tyniec

Basic information

Title: Buka łąka: w dobrach klasztoru tynieckiego w Opatkowicach

Leaves / pages: Strony: 197-198; 209-210

Fonds: Teki Antoniego Schneidera

Call number: TSchn.240

Current location: Archiwum Narodowe na Wawelu w Krakowie