Official archive:
Dominikanie, Lwów (św. Marii Magdaleny), Lwów - kościół Bożego Ciała, klasztor OO. Dominikanów. "Schematismus patrum et fratrum S.Ordinis Praedicatorum provinciae S.Hyacinthi, in regnis Galiciae & Lodomeriae, et magno ducatu Cracoviensi. Pro anno MDCCCLXVI (1866)

Introduced: 04.05.2016 12:26 | Last update: 04.05.2016 12:26 | Author of description: Piotr Piętkowski

Applies to

Type: dotyczące konkretnego klasztoru

Basic information

Title: Lwów - kościół Bożego Ciała, klasztor OO. Dominikanów. "Schematismus patrum et fratrum S.Ordinis Praedicatorum provinciae S.Hyacinthi, in regnis Galiciae & Lodomeriae, et magno ducatu Cracoviensi. Pro anno MDCCCLXVI (1866)

Leaves / pages: Strony: 251-266

Fonds: Teki Antoniego Schneidera

Call number: TSchn.932

Current location: Archiwum Narodowe na Wawelu w Krakowie