Official archive:
Pijarzy, Nowy Sącz (św. Norberta, Jana Kalasantego), Nowy Sącz - dawny klasztor pijarów

Introduced: 04.05.2016 12:26 | Last update: 04.05.2016 12:26 | Author of description: Piotr Piętkowski

Applies to

Type: dotyczące konkretnego klasztoru

Basic information

Title: Nowy Sącz - dawny klasztor pijarów

Leaves / pages: Strony: 507-558

Fonds: Teki Antoniego Schneidera

Call number: TSchn.1158

Current location: Archiwum Narodowe na Wawelu w Krakowie