Official archive:
Materiały ogólne, Skytt (Skit) - monastyr w gm. Biesiady Monasterskie

Introduced: 04.05.2016 12:26 | Last update: 04.05.2016 12:26 | Author of description: Piotr Piętkowski

Applies to

Type: ogólne

Basic information

Title: Skytt (Skit) - monastyr w gm. Biesiady Monasterskie

Leaves / pages: Strony: 39-42

Fonds: Teki Antoniego Schneidera

Call number: TSchn.1461

Current location: Archiwum Narodowe na Wawelu w Krakowie