Official archive:
Pijarzy, Opole Lubelskie (Wniebowzięcie NMP), Kollegium XX Pijarów w Opolu tyczące się gmachu zwanego Sukiennicami lub Murami, 1756 - 1766 r.

Introduced: 31.08.2016 11:56 | Last update: 31.08.2016 11:56

Applies to

Type: dotyczące konkretnego klasztoru

Basic information

Title: Kollegium XX Pijarów w Opolu tyczące się gmachu zwanego Sukiennicami lub Murami

Date: 1756 - 1766 r.

Fonds: Zarząd Rolnictwa i Dóbr Państwowych Guberni Radomskiej, Kieleckiej, Siedleckiej i Lubelskiej w Radomiu, Sukcesje

Call number: 12232

Current location: Archiwum Państwowe w Radomiu

Źródła