Official archive:
Franciszkanie reformowani (reformaci), Pilica (Najśw. Imię Jezus), Dowody do aktu zajęcia na rzecz skarbu majątku należącego do klasztoru XX Reformatorów w Pilicy, 1845 - 1865 r.

Introduced: 31.08.2016 12:03 | Last update: 31.08.2016 12:05

Applies to

Type: dotyczące konkretnego klasztoru

Basic information

Title: Dowody do aktu zajęcia na rzecz skarbu majątku należącego do klasztoru XX Reformatorów w Pilicy

Date: 1845 - 1865 r.

Leaves / pages: 27

Fonds: Zarząd Rolnictwa i Dóbr Państwowych Guberni Radomskiej, Kieleckiej, Siedleckiej i Lubelskiej w Radomiu

Call number: 8780

Current location: Archiwum Państwowe w Radomiu

Źródła