Official archive:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Grodzisk Wielkopolski (Najśw. Imię Jezus), inwentarzu majątku klasztoru sporządzony podczas wizytacji dziekańskiej (nazwa z literatury), 1807 r.

Introduced: 05.03.2017 19:36 | Last update: 05.03.2017 19:50 | Author of description: Marek Drwich

Applies to

Type: dotyczące konkretnego klasztoru

Basic information

Title: inwentarzu majątku klasztoru sporządzony podczas wizytacji dziekańskiej (nazwa z literatury)

Date: 1807 r.

Leaves / pages: k. 39–51

Language: polski

Fonds: Rejencja w Poznaniu

Call number: 3953

Content: inwentarz majątku klasztoru sporządzonym podczas wizytacji dziekańskiej; tu m.in. informacja: 1846 książek w klasztorze

Current location: Archiwum Państwowe w Poznaniu

Sources of studies (including bibliography)

Opracowane na podstawie:
  • Kłudkiewicz Kamila, Spisy i katalogi wielkopolskich bibliotek klasztornych z klasztorów skasowanych w Wielkopolsce pod rządami Prus do połowy XIX w. – charakterystyka i znaczenie, „Hereditas Monasteriorum”, 6, 2015, s. 104