Official archive:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Brześć Litewski (Trójca Święta), Kopia przywileju konformacyjnego wszystkich przywilejów nadań ichmościom księżom augustynianom brzeskim służących, 1649 Maja 5, 1649 r.

Introduced: 12.03.2015 08:30 | Last update: 12.03.2015 08:30 | Author of description: Dominik Kwieciak

Applies to

Type: dotyczące konkretnego klasztoru

Basic information

Title: Kopia przywileju konformacyjnego wszystkich przywilejów nadań ichmościom księżom augustynianom brzeskim służących, 1649 Maja 5

Date: 1649 r.

Call number: 43-122

Current location: Biblioteka Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie