Official archive:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Brześć Litewski (Trójca Święta), Pomiary klasztoru i kościoła poaugustiańskiego w Brześciu, 1830 r.

Introduced: 12.03.2015 08:30 | Last update: 12.11.2015 11:35 | Author of description: Dominik Kwieciak

Applies to

Type: dotyczące konkretnego klasztoru

Basic information

Title: Pomiary klasztoru i kościoła poaugustiańskiego w Brześciu

Date: 1830 r.

Call number: 349-4-7896

Current location: Narodowe Archiwum Historyczne Białorusi w Mińsku