Official archive:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Brześć Litewski (Trójca Święta), Akt wizyty opisujący inwentarz kościoła i klasztoru księży Augustianów brzeskich […] dnia 27 miesiąca Augusta 1804 sporządzony, 27.08.1804 r.

Introduced: 12.03.2015 08:30 | Last update: 12.11.2015 11:35 | Author of description: Dominik Kwieciak

Applies to

Type: dotyczące konkretnego klasztoru

Basic information

Title: Akt wizyty opisujący inwentarz kościoła i klasztoru księży Augustianów brzeskich […] dnia 27 miesiąca Augusta 1804 sporządzony

Date: 27.08.1804 r.

Call number: 4-35916 (A.2581)

Current location: Narodowe Archiwum Historyczne Białorusi w Mińsku