Official archive:
Klaryski, Stary Sącz (Trójca Święta), Brevis descriptio Conventuum Provinciae Poloniae Ordinis Minorum Conventualium S.P. Francisci facta Anno Domini 1762. Ex antiquioribus singulorum Conventuum descriptionibus et praecipue sub anno 1735 et 1758 diverso charactere ac in diversa forma expeditis atque porrectis collecta manuque P. M. Bonaventura Makowski pro tunc Custodis Lublinensis et in Conventu Varsaviensi Magistri Novictiorum exarata. Aplior descriptio videtur in Thesauro Provinciae anno 1764 in Fol. Eadem manu Congesto, 1762 r.

Introduced: 12.03.2015 08:30 | Last update: 12.03.2015 08:30 | Author of description: Dominik Kwieciak

Applies to

Type: dotyczące konkretnego klasztoru

Basic information

Title: Brevis descriptio Conventuum Provinciae Poloniae Ordinis Minorum Conventualium S.P. Francisci facta Anno Domini 1762. Ex antiquioribus singulorum Conventuum descriptionibus et praecipue sub anno 1735 et 1758 diverso charactere ac in diversa forma expeditis atque porrectis collecta manuque P. M. Bonaventura Makowski pro tunc Custodis Lublinensis et in Conventu Varsaviensi Magistri Novictiorum exarata. Aplior descriptio videtur in Thesauro Provinciae anno 1764 in Fol. Eadem manu Congesto

Date: 1762 r.

Call number: APP/B-9

Sender: Makowski Bonawentura

Current location: Archiwum Prowincji Franciszkanów w Krakowie

Remarks:

Dawna sygnatura: B-9. Jest to maszynowa wersja opisu konwentów prowincji polskiej, dokonana przez o. Bonawenturę Makowskiego. Oprócz opisu klasztorów znajdziemy tu m.in. opis prowincji Bohemiae i wikariatu rosyjskiego. Nadto są tu "Sanctimonia Ordinis Minorum in Polonia - dane o polskich franciszkańskich męczennikach - wykazy biskupów franciszkańskich; wykaz przebywających w Rzymie - dane o biskupach in Valachia - opis kościołów w Mołdawii. Przy opisie Śremu - Sącza - Chęcin uwzględnione są także klasztory klarysek.