Official archive:
Franciszkanie reformowani (reformaci), Chełm (św. Andrzej ap.), Protokoły z przekazywania zarządu kościoła św. Andrzeja, 1924 - 1936 r.

Introduced: 09.04.2015 09:07 | Last update: 09.04.2015 09:07 | Author of description: Anna Brodziak

Applies to

Type: dotyczące konkretnego klasztoru

Basic information

Title: Protokoły z przekazywania zarządu kościoła św. Andrzeja

Date: 1924 - 1936 r.

Language: polski

Call number: b/d

Current location: Archiwum Polskiej Prowincji Franciszkanów-Reformatów w Krakowie

Remarks:

1. Akta luźne; 2.Kart 7; 3 .UWAGA Podane że został skasowany w 1866 roku