Official archive:
Franciszkanie reformowani (reformaci), Węgrów (św. Piotra z Alkantary, Antoniego z Padwy), Wypisy z kroniki na temat Mikołaja Kuczyńskiego - pochówek, XX century

Introduced: 09.04.2015 09:08 | Last update: 09.04.2015 09:08 | Author of description: Anna Brodziak

Applies to

Type: dotyczące konkretnego klasztoru

Basic information

Title: Wypisy z kroniki na temat Mikołaja Kuczyńskiego - pochówek

Date: XX century

Language: łacina

Call number: NA 87

Current location: Archiwum Polskiej Prowincji Franciszkanów-Reformatów w Krakowie

Remarks:

1. Kart 6; 2. Sygn. „NA” oznaczenie materiałów, które w pośredni sposób dotyczą danego klasztoru, jednakże zgodnie ze sztuką archiwalną nie można ich uznać za spuściznę aktową, gdyż ich wytwórcą nie był w/w klasztor. Często są to kserokopie oryginalnych akt, które nie są w posiadaniu archiwum lub opracowania historyczne ( nie publikowane), wycinki prasowe itp.