Official archive:
Trynitarze, Kraków-Kazimierz (Trójca Święta), Varia potrynitarskie, List P. Pierrela O.SS.T do nieznanego bonifratra wraz z tłumaczeniem w sprawie pomocy w poszukiwaniu materiałów źródłowych do historii trynitarzy w Krakowie i Polsce, XX century

Introduced: 12.06.2015 12:18 | Last update: 12.06.2015 12:21 | Author of description: Piotr Piętkowski

Applies to

Type: dotyczące konkretnego klasztoru

Basic information

Archival unit title: Varia potrynitarskie

Title: List P. Pierrela O.SS.T do nieznanego bonifratra wraz z tłumaczeniem w sprawie pomocy w poszukiwaniu materiałów źródłowych do historii trynitarzy w Krakowie i Polsce

Date: XX century

Leaves / pages: 6

Language: polski

Call number: A-175

Current location: Archiwum Bonifratrów w Krakowie