Official archive:
Pijarzy, Łuków (św. Józefa Kalasancjusza), [Dowody do operatu zajęcia majątku należącego do probostwa Kollegium Księży Pijarów w mieście Łukowie z przejętego przez skarb Królestwa], 1859 - 1862 r.

Introduced: 06.07.2015 12:05 | Last update: 06.07.2015 12:08 | Author of description: Anna Gadomska

Applies to

Type: dotyczące konkretnego klasztoru

Basic information

Title: [Dowody do operatu zajęcia majątku należącego do probostwa Kollegium Księży Pijarów w mieście Łukowie z przejętego przez skarb Królestwa]

Date: 1859 - 1862 r.

Language: polski

Fonds: Zarząd Rolnictwa i Dóbr Państwowych Guberni Radomskiej, Kieleckiej, Lubelskiej, Siedleckiej; Sukcesje

Call number: 14627

Current location: Archiwum Państwowe w Radomiu

Remarks:

Brak kart od nr. 1 do 16; zob. załącznik (36 aktów).