Official archive:
Pijarzy, Opole Lubelskie (Wniebowzięcie NMP), Dowody do aktu opisania i zajęcia majątku nieruchomego i ruchomego klasztoru XX Pijarów w Opolu pod zarząd skarbu Królestwa Polskiego, 1850 - 1866 r.

Introduced: 06.07.2015 12:05 | Last update: 06.07.2015 12:10 | Author of description: Anna Gadomska

Applies to

Type: dotyczące konkretnego klasztoru

Basic information

Title: Dowody do aktu opisania i zajęcia majątku nieruchomego i ruchomego klasztoru XX Pijarów w Opolu pod zarząd skarbu Królestwa Polskiego

Date: 1850 - 1866 r.

Language: polski

Fonds: Zarząd Rolnictwa i Dóbr Państwowych Guberni Radomskiej, Kieleckiej, Lubelskiej, Siedleckiej; Sukcesje

Call number: 14895

Current location: Archiwum Państwowe w Radomiu

Remarks:

Zob. załącznik (37 aktów).