Official archive:
Kapucyni, Lublin (św. Piotr i Paweł), Operat zajęcia pod Zarząd Władzy Skarbowej Królestwa majątku do klasztoru X.X. Kapucynów w Lublinie należącego, 1864 - 1865 r.

Introduced: 16.07.2015 14:07 | Last update: 17.07.2015 08:22 | Author of description: Anna Gadomska

Applies to

Type: dotyczące konkretnego klasztoru

Basic information

Title: Operat zajęcia pod Zarząd Władzy Skarbowej Królestwa majątku do klasztoru X.X. Kapucynów w Lublinie należącego

Date: 1864 - 1865 r.

Fonds: Zarząd Rolnictwa i Dóbr Państwowych Guberni Radomskiej, Kieleckiej, Lubelskiej, Siedleckiej

Call number: 19052

Current location: Archiwum Państwowe w Radomiu

Remarks:

Zob. załącznik (9 aktów).