Official archive:
Pijarzy, Opole Lubelskie (Wniebowzięcie NMP), Odpis dokumentu zawierającego zgodę właścicieli dóbr opolskich na założenie Szkoły Rzemieślniczej w Opolu Lubelskim (kopia)

Introduced: 20.07.2015 08:57 | Last update: 20.07.2015 08:57 | Author of description: Anna Gadomska

Applies to

Type: dotyczące konkretnego zgromadzenia

Basic information

Title: Odpis dokumentu zawierającego zgodę właścicieli dóbr opolskich na założenie Szkoły Rzemieślniczej w Opolu Lubelskim (kopia)

Fonds: Zarząd Rolnictwa i Dóbr Państwowych Guberni Radomskiej, Kieleckiej, Siedleckiej i Lubelskiej w Radomiu; Sukcesje

Call number: 12232 (7)

Current location: Archiwum Państwowe w Radomiu

Remarks:

Podpis: Zagórski.