Official archive:
Pijarzy, Opole Lubelskie (Wniebowzięcie NMP), Deklaracja zgromadzenia OO Pijarów, że grunty przeznaczane pod budowę Szkoły Rzemieślniczej nie zostaną włączone do własności zgromadzenia oraz nie mogą być zbywane, 23.08.1766 r.

Introduced: 20.07.2015 08:57 | Last update: 20.07.2015 08:57 | Author of description: Anna Gadomska

Applies to

Type: dotyczące konkretnego zgromadzenia

Basic information

Title: Deklaracja zgromadzenia OO Pijarów, że grunty przeznaczane pod budowę Szkoły Rzemieślniczej nie zostaną włączone do własności zgromadzenia oraz nie mogą być zbywane

Date: 23.08.1766 r.

Fonds: Zarząd Rolnictwa i Dóbr Państwowych Guberni Radomskiej, Kieleckiej, Siedleckiej i Lubelskiej w Radomiu; Sukcesje

Call number: 12232 (13)

Current location: Archiwum Państwowe w Radomiu

Remarks:

Podpis: Wiśniewski, prowincjał.