Official archive:
Pijarzy, Opole Lubelskie (Wniebowzięcie NMP), Deklaracja zgromadzenia OO Pijarów, że grunty i inne lokacje przyznane na założenie Szkoły Rzemieślniczej będą wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, 26.08.1766 r.

Introduced: 20.07.2015 08:57 | Last update: 20.07.2015 08:57 | Author of description: Anna Gadomska

Applies to

Type: dotyczące konkretnego zgromadzenia

Basic information

Title: Deklaracja zgromadzenia OO Pijarów, że grunty i inne lokacje przyznane na założenie Szkoły Rzemieślniczej będą wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem

Date: 26.08.1766 r.

Fonds: Zarząd Rolnictwa i Dóbr Państwowych Guberni Radomskiej, Kieleckiej, Siedleckiej i Lubelskiej w Radomiu; Sukcesje

Call number: 12232 (14)

Current location: Archiwum Państwowe w Radomiu