Official archive:
Franciszkanie reformowani (reformaci), Jędrzejów, Wykaz drzew owocowych i dzikich znajdujących się w ogrodach przy Klasztorze KK Reformatorów Jędrzejowskich, 13.07.1865 r.

Introduced: 20.07.2015 08:57 | Last update: 20.07.2015 08:57 | Author of description: Anna Gadomska

Applies to

Type: dotyczące konkretnego zgromadzenia

Basic information

Title: Wykaz drzew owocowych i dzikich znajdujących się w ogrodach przy Klasztorze KK Reformatorów Jędrzejowskich

Date: 13.07.1865 r.

Fonds: Zarząd Rolnictwa i Dóbr Państwowych Guberni Radomskiej, Kieleckiej, Siedleckiej i Lubelskiej w Radomiu; Sukcesje

Call number: 11861 (2)

Current location: Archiwum Państwowe w Radomiu

Remarks:

Sporządzono w formie tabeli. Podpisy: pełnomocnik Naczelnika Powiatu Kieleckiego; Asesor Ekonomiczny Okręgu Kieleckiego.