Official archive:
Franciszkanie reformowani (reformaci), Jędrzejów, Opisanie wszelkich ogrodzeń do Klasztoru KK Reformatorów Jędrzejowskich należących, 27.07.1865 r.

Introduced: 20.07.2015 08:57 | Last update: 20.07.2015 08:57 | Author of description: Anna Gadomska

Applies to

Type: dotyczące konkretnego zgromadzenia

Basic information

Title: Opisanie wszelkich ogrodzeń do Klasztoru KK Reformatorów Jędrzejowskich należących

Date: 27.07.1865 r.

Fonds: Zarząd Rolnictwa i Dóbr Państwowych Guberni Radomskiej, Kieleckiej, Siedleckiej i Lubelskiej w Radomiu; Sukcesje

Call number: 11861 (3)

Current location: Archiwum Państwowe w Radomiu

Remarks:

Sporządzono w formie tabeli. Podpisy: pełnomocnik Naczelnika Powiatu Kieleckiego; Asesor Ekonomiczny Okręgu Kieleckiego.