Official archive:
Cystersi, Sulejów (NMP, św. Tomasz z Cantenbury), Consignatio Fundatonis Casimiri Ducis realitatumad Monasterium ordinis Cisterciensis in oppido Sulejow circulokielcensi, 28.10.1804 r.

Introduced: 20.07.2015 08:57 | Last update: 20.07.2015 08:57 | Author of description: Anna Gadomska

Applies to

Type: dotyczące konkretnego zgromadzenia

Basic information

Title: Consignatio Fundatonis Casimiri Ducis realitatumad Monasterium ordinis Cisterciensis in oppido Sulejow circulokielcensi

Date: 28.10.1804 r.

Fonds: Zarząd Rolnictwa i Dóbr Państwowych Guberni Radomskiej, Kieleckiej, Siedleckiej i Lubelskiej w Radomiu; Sukcesje

Call number: 1389 (17)

Current location: Archiwum Państwowe w Radomiu

Remarks:

Sporządzono w formie tabeli. Podpisy: Horianus Stachurski + pieczęć lakowa; A. Grzegorzewski; A. Olszewski.