Official archive:
Franciszkanie (konwentualni), Kowno (Wniebowzięcie NMP), Verkauf einer Wiese des Franziskanerklosters in Kauen an den Gutsbesitzer Frenzel, 1799 - 1800 r.

Introduced: 19.08.2015 09:37 | Last update: 19.08.2015 09:37 | Author of description: Kacper Manikowski

Applies to

Type: dotyczące konkretnego zgromadzenia

Basic information

Title: Verkauf einer Wiese des Franziskanerklosters in Kauen an den Gutsbesitzer Frenzel

Date: 1799 - 1800 r.

Fonds: Generalne Dyrektorium. Departament Prus Nowowschodnich, dział IV

Call number: 170/181

Current location: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie