Official archive:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Ciechanów (Nawiedzenie NMP), Säkularisation des Dominikanermönchs Gielawski, 1801 - 1806 r.

Introduced: 19.08.2015 09:37 | Last update: 19.08.2015 09:37 | Author of description: Kacper Manikowski

Applies to

Type: dotyczące konkretnego zgromadzenia

Basic information

Title: Säkularisation des Dominikanermönchs Gielawski

Date: 1801 - 1806 r.

Fonds: Generalne Dyrektorium. Departament Prus Nowowschodnich, dział VI

Call number: 170/1063

Current location: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Remarks:

W jednostce także dokumenty dotyczące zakonników: dominikanina Teodora Tomaszewicza i augustianina-eremity Tomasza Dzierżanowskiego