Official archive:
Franciszkanie reformowani (reformaci), Rawicz (św. Antoni z Padwy), Klasztory Spis 1817–25, Actam Rawicz in Reformater Kloster, 10.04.1818 r.

Introduced: 29.09.2015 09:35 | Last update: 05.03.2017 23:53 | Author of description: Marek Drwich

Applies to

Type: dotyczące konkretnego klasztoru

Basic information

Archival unit title: Klasztory Spis 1817–25

Title: Actam Rawicz in Reformater Kloster

Date: 10.04.1818 r.

Leaves / pages: 31r-32r [k. nlb.]

Language: niemiecki

Fonds: Konsystorz i Kuria Arcybiskupia

Call number: KA 12 249

Content: Protokół przeprowadzonej lustracji. Podpisali: zakonnicy Bonaventura Dembinski, gwardian, Zacharias Skokowski, wikary, Victor Maetsch [Matz?], kaznodzieja niemiecki, Anton Kuczyński, kaznodzieja polski, oraz dziekan krobski x. Krajewski]

Current location: Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu

Remarks:

Podpisali: zakonnicy Bonaventura Dembinski, gwardian, Zacharias Skokowski, wikary, Victor Maetsch [Matz?], kaznodzieja niemiecki, Anton Kuczyński, kaznodzieja polski, oraz dziekan krobski x. Krajewski.

Sources of studies (including bibliography)

Opracowane na podstawie:
  • Matyaszczyk Dorota, Lustracje przeprowadzane w klasztorach wielkopolskich w latach 1817-1825, „Hereditas Monasteriorum”, 5, 2014, s. 371