Official archive:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Grodzisk Wielkopolski (Najśw. Imię Jezus), Klasztory Spis 1817-25, May 1817

Introduced: 29.09.2015 09:35 | Last update: 29.09.2015 09:35 | Author of description: Kacper Manikowski

Applies to

Type: dotyczące konkretnego zgromadzenia

Basic information

Title: Klasztory Spis 1817-25

Date: May 1817

Leaves / pages: 108r-114v

Language: niemiecki

Call number: KA 12 249

Content: Actum Graetz C.

Current location: Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu

Remarks:

Inwentarz klasztoru, podpisali: Jan Bogusławski, gwardian, Klemens Nartowski, wikary, Maurycy Mahr, kaznodzieja niemiecki, Franciszek Kuczkowski, kaznodzieja polski; Schwarzkopf, x. Stanisław Lerski, proboszcz gninski.