Official archive:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Koźmin (Niepokalane Poczęcie NMP), Klasztory Spis 1817-25, 13.05.1818 r.

Introduced: 29.09.2015 09:35 | Last update: 29.09.2015 09:35 | Author of description: Kacper Manikowski

Applies to

Type: dotyczące konkretnego zgromadzenia

Basic information

Title: Klasztory Spis 1817-25

Date: 13.05.1818 r.

Leaves / pages: 200r

Language: polski

Call number: KA 12 249

Sender: x. Zomandski, dziekan koźmiński

Recipient: Konsystorz w Poznaniu

Content: Pismo przewodnie x. Zomandskiego [?], dziekana koźmińskiego, do Konsystorza w Poznaniu, informujące, że klasztor bernardynów został przekształcony na więzienie, a zakonnicy, którzy mają dalej kościołem zarządzać, muszą mieszkać w mieście, dopóki dla nich nie przygotowuje się oficyny

Current location: Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu