Official archive:
Materiały ogólne, Jezuici, Archiwalia dotyczące kasaty tego zakonu, przeznaczenia środków dla starszych i potrzebujących zakonników oraz umieszczenia w kolegium jezuitów we Lwowie księży misjonarzy od św. Wincentego à Paulo, 1847 - 1848 r.

Introduced: 29.09.2015 09:35 | Last update: 29.09.2015 09:35 | Author of description: Kacper Manikowski

Applies to

Type: ogólne

Religious order: Jezuici

District / Governorate / Province / Region: Galicja

Basic information

Title: Archiwalia dotyczące kasaty tego zakonu, przeznaczenia środków dla starszych i potrzebujących zakonników oraz umieszczenia w kolegium jezuitów we Lwowie księży misjonarzy od św. Wincentego à Paulo

Date: 1847 - 1848 r.

Fonds: Namiestnictwo Galicyjskie

Call number: 146/7/2671

Current location: Centralne Państwowe Archiwum Historyczne we Lwowie