Official archive:
Materiały ogólne, Jezuici, Spis członków zakonu jezuitów w Galicji w 1855 r., 1855 r.

Introduced: 29.09.2015 09:36 | Last update: 29.09.2015 09:36 | Author of description: Kacper Manikowski

Applies to

Type: ogólne

Religious order: Jezuici

District / Governorate / Province / Region: Galicja

Basic information

Title: Spis członków zakonu jezuitów w Galicji w 1855 r.

Date: 1855 r.

Leaves / pages: k. 20

Fonds: Namiestnictwo Galicyjskie

Call number: 146/66/2006

Content: Spis członków zakonu jezuitów w Galicji w 1855 r.

Current location: Centralne Państwowe Archiwum Historyczne we Lwowie