Official archive:
Materiały ogólne, Jezuici, Materiały na temat zaprzestania działalności przez zakon jezuitów, przydzielenia środków do życia starym zakonnikom i rozmieszczeniu misjonarzy. Rozporządzenia, protokoły, prośby i in., 1847 - 1849 r.

Introduced: 29.09.2015 09:36 | Last update: 29.09.2015 09:36 | Author of description: Kacper Manikowski

Applies to

Type: ogólne

Religious order: Jezuici

District / Governorate / Province / Region: Galicja

Basic information

Title: Materiały na temat zaprzestania działalności przez zakon jezuitów, przydzielenia środków do życia starym zakonnikom i rozmieszczeniu misjonarzy. Rozporządzenia, protokoły, prośby i in.

Date: 1847 - 1849 r.

Fonds: Namiestnictwo Galicyjskie

Call number: 146/7/2671

Current location: Centralne Państwowe Archiwum Historyczne we Lwowie

Remarks:

M. in. spis pensjonariuszy konwiktów (k. 13), supliki zakonników o przyznanie pomocy finansowej (k. 62).