Official archive:
Jezuici, Lwów, Sprawa sprzedaży pomieszczeń, mebli i innego majątku klasztoru św. Mikołaja instytucjom m. Lwowa, 1851 r.

Introduced: 29.09.2015 09:36 | Last update: 29.09.2015 09:36 | Author of description: Kacper Manikowski

Applies to

Type: dotyczące konkretnego zgromadzenia

Monastery: Jezuici, Lwów

Basic information

Title: Sprawa sprzedaży pomieszczeń, mebli i innego majątku klasztoru św. Mikołaja instytucjom m. Lwowa

Date: 1851 r.

Leaves / pages: k. 50

Fonds: Namiestnictwo Galicyjskie

Call number: 146/14/271

Content: Sprawa sprzedaży pomieszczeń, mebli i innego majątku klasztoru św. Mikołaja instytucjom m. Lwowa.

Current location: Centralne Państwowe Archiwum Historyczne we Lwowie