Official archive:
Dominikanie, Sandomierz (św. Marii Magdaleny), [Akta] szczegółowe kapitału złp. 600 na dobrach Rzeczyca dla XX. Dominikanów Sandomierskich z zapisanego, vol. I, nr 201 R, 1820 - 1832 r.

Introduced: 02.10.2015 08:53 | Last update: 02.10.2015 08:53 | Author of description: Kamil Skibiński

Applies to

Type: dotyczące konkretnego zgromadzenia

Basic information

Title: [Akta] szczegółowe kapitału złp. 600 na dobrach Rzeczyca dla XX. Dominikanów Sandomierskich z zapisanego, vol. I, nr 201 R

Date: 1820 - 1832 r.

Fonds: Rząd Gubernialny Radomski I

Call number: 10002

Current location: Archiwum Państwowe w Radomiu