Official archive:
Filipini, Studzianna-Poświętne (św. Józef), [Akta] funduszów klasztoru Filipinów, vol. 1–2, 1864 - 1871 r.

Introduced: 02.10.2015 08:53 | Last update: 02.10.2015 08:53 | Author of description: Kamil Skibiński

Applies to

Type: dotyczące konkretnego zgromadzenia

Basic information

Title: [Akta] funduszów klasztoru Filipinów, vol. 1–2

Date: 1864 - 1871 r.

Fonds: Rząd Gubernialny Radomski I

Call number: 6485

Current location: Archiwum Państwowe w Radomiu