Official archive:
Franciszkanie (konwentualni), Łukomla, Ломжинский капуцинский м-рь, 1912 - 1915 r.

Introduced: 02.10.2015 14:26 | Last update: 02.10.2015 14:26 | Author of description: Piotr Piętkowski

Applies to

Type: dotyczące konkretnego klasztoru

Basic information

Title: Ломжинский капуцинский м-рь

Date: 1912 - 1915 r.

Language: rosyjski

Fonds: Fond 821, opis 128

Call number: 784

Current location: Rosyjskie Państwowe Archiwum Historyczne w Sankt-Petersburgu

Remarks:

Niepewna proweniencja.