Official archive:
Bartolomici, Węgrów (Wniebowzięcia NMP, św. Piotra i św. Pawła), Ponowne wezwanie do przysłania zaświadczeń od wójtów gmin o tym, że klerycy seminarium: Felicjan Bartoli, Tadeusz Jabłoński i Mikołaj Panufnik nie brali udziału w powstaniu listopadowym. Jeśli brali, muszą zostać wydaleni z seminarium, podobnie jak w razie nieprzysłania ww. zaświadczeń. Regensowi za niedopełnienie swoich obowiązków grozi pozbawienie prawa do egzaminowania i przyjmowania kandydatów do seminarium., 07.07.1833 r.

Introduced: 16.11.2015 18:58 | Last update: 16.11.2015 18:58 | Author of description: Kacper Manikowski

Applies to

Type: dotyczące konkretnego klasztoru

Basic information

Title: Ponowne wezwanie do przysłania zaświadczeń od wójtów gmin o tym, że klerycy seminarium: Felicjan Bartoli, Tadeusz Jabłoński i Mikołaj Panufnik nie brali udziału w powstaniu listopadowym. Jeśli brali, muszą zostać wydaleni z seminarium, podobnie jak w razie nieprzysłania ww. zaświadczeń. Regensowi za niedopełnienie swoich obowiązków grozi pozbawienie prawa do egzaminowania i przyjmowania kandydatów do seminarium.

Date: 07.07.1833 r.

Leaves / pages: k. 15

Fonds: Akta Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Węgrowie

Call number: APWB/VII/CE/1

Sender: konsystorz generalny diecezji podlaskiej

Recipient: ks. Matliński, regens seminarium węgrowskiego, kanonik

Current location: Archiwum Diecezjalne w Drohiczynie